A A A

DRUŻYNY

Hufiec Złotów działa na terenie powiatu złotowskiego. W skład naszego Hufca wchodzi:
5 gromad zuchowych,

7 drużyn harcerskich,

7 drużyn starszoharcerskich.

2 drużyny wędrownicze