A A A

DRUŻYNY

Hufiec Złotów działa na terenie powiatu złotowskiego. W skład naszego Hufca wchodzą:
3  gromad zuchowych,

7 drużyn harcerskich,

5  drużyn starszoharcerskich.

1  drużyna wędrownicza