A A A

DZIKI ZACHÓD WYCHOWUJE

Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i często niezwykłych przygód. Dla wielu z nas jest to także doskonała okazja do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Hufiec ZHP Złotów po raz kolejny zaprosił dzieci i młodzież na Stanicę Harcerską w Podgajach, aby uczyć młodego człowieka poprzez zabawę. Wypoczynek pod namiotami odbył się w dwóch turnusach: 20-29.07.2015 r. i 31.07-09.08.2015 r., a jego hasło przewodnie brzmiało – „Wakacje na Dzikim Zachodzie”. Obozowicze wiedzę czerpali z filozofii Indian, która opierała się na szacunku do otaczającej przyrody. Kształtowali również swoją odwagę, umiejętność współpracy i zdolność twórczego myślenia. Nie zabrakło pasowania na kowboja, wieczornych ognisk, pionierki obozowej i ciekawych gier terenowych. Każdego dnia uczestnicy spotykali się w Saloonie – miejscu, w którym, poprzez zabawy i zajęcia artystyczne, rozwijali wyobraźnię oraz zdolność logicznego myślenia. Dziki Zachód kojarzyć może się też z „gorączką złota”. Dlatego podczas obozu zdobywano dolary, a każde, godne naśladowania zachowanie zostało nagradzane sztabkami złota. Elementy aktywnego wypoczynku przejawiały się ponadto w zajęciach sportowych, wędrówkach oraz w plażowaniu, a chętni mieli możliwość poznać technikę pływania kajakiem. Zorganizowane zostały również zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, na których przedstawione zostały numery alarmowe oraz praktyki mogące uratować życie w sytuacjach zagrożenia. Tak więc zabawa w Dziki Zachód to doskonała okazja, aby swoją postawą zasłużyć w przyszłości na miano bohatera. Podsumowując można stwierdzić, że czas spędzony na obozie to przede wszystkim nauka samodzielności, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i szansa na nabycie kolejnych. Obóz pozwala wykazać się kreatywnością, która pobudza do odkrywania i poszerzania zakresu własnych możliwości.

pwd. Mateusz Rzepka