A A A

Historia Harcerskiego Zespołu Mandolinowego "FRYGI"

W roku szkolnym 1969 - 1970 Stanisław Gortat - nowy nauczyciel muzyki - założył w Szkole Podstawowej chór szkolny, a już w następnym roku - zespół muzyczny. Ówczesne instrumentarium stanowiły:akordeon, gitara i mandolina, a pierwszymi uczniami byli: Jolanta Chylewska, Hanna Tabaka, Grażyna Jabłońska, Jerzy Chuchrak, Marek Biełusz, Jerzy Kocimski i Andrzej Rosiński.W październiku 1976r. Stanisław Gortat już jako specjalista d.s pracowniczych i socijlnych zatrudniony w Stacji Hodowli Roślin w Scholastykowie,otrzymał od dyrektora dr. Jana Frieske polecenie założenia zespołu muzycznego. Natychmiast zakupiono najtańsze i dostępne na rynku instrumenty - mandiliny, a na etat zatrudniono instruktora Józefa Serokę - nauczyciela muzyki ze szkoły w Lipce, mającego duże osiągnięcia, szczególnie w pracy z chórem. Po rezygnacji z pracy J.Seroki pieczę nad mandolinistami ponownie przejął St.Gortat .W 1980 próby odbywały się już w dwóch grupach wiekowych. W tym też roku przy świetlicy powstał tetatrzyk kukiełkowy, którego aktorami byli członkowie zespołu. Podczas III Wojewódzkiego Przeglądu Wokalno-Instrumentalnego 
w Wałczu tj.24.06.1984r.pierwszy raz pojawiła się nazwa zespołu, która brzmiała "FRYGI", od ksywy jednej z dziewcząt. Z imprezy tej grupa przywiozła Złotą Lirę. Przełomem w rozwoju artystycznem zespołu był rok 1985, kiedy to ukształtowała się pełna nazwa orkiestry "Harcerski Zespół Mandolinowy "FRYGI ".Jesienią mandoliniści pierwszy raz wyjechali za granicę do Bentzin w NRD. Lata 1987-1988 to dla zespołu pasmo kolejnych coraz bardziej znaczących sukcesów .Poczynając od II miejsca w III Przeglądzie Teatrów Lalkowych w Pile za inscynizację "O Maciusiu, który marzył, by w pożarnej służyć straży "i Nagrody Komendanta Wojewódzkiego OSP w Pile za popularyzowane wśród młodzieży profilaktyki przeciwpożarowej, poprzez wyjazd na obóz harcerski do Bat Stuer w NRD , udział w pierwszym w powojennej Polsce Zlocie ZHP na Grunwald 88 oraz dziewiczy udział zaspołu na XV Harcerskim Zlocie Kultury MłodzieżuyS zkolnej w Kielcach. Festiwal Kielecki to nie tylko konfrontacje muzyczne, ale również działalność harcerska , zwiedzianie Kielcczyzny , nawiązywanie nowych znajomości , ale nade wszystko -to warsztaty muzyczne , na których pod wnikliwym okiem pedadogów , dyrygentów i artystów młodzież szkoli swoje rzemiosło . "FRYGI" dziesięć razy udały się na ten festiwal i zawsze wracały z niego z złotą lub srebrną "Jodłą". w 1990r. Ostatnio w lipcu 2010 roku zespół wrócił z 37 już edycji festiwalu - ze Złotą Jodłą. FRYGI" gościły się w studiu nagrań w Warszawie ;program "Tęczowy Music Box "nagrał wtedy "Menueta" L.Boccheriniego i Poloneza "Pożegnanie Ojczyzny" M.K.Ogińskigo. W 1991r. orkiestra po raz pierwszy zaistniała na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu i gościła tam jeszcze siedem razy - zawsze plasując się w gronie lauratów głównych nagród. Przyznać bezwzględnie należy , że największy swój sukces odnosła orkietra zajmując I i III miejsce w Europejskim Muzycznym Festiwalu dla Młodzieży w Neerpelt w Belgii  w roku 1999 i 2001.

                                                                                                               źródło :www.zslakie.pl