A A A

HZKK "WYPRAWA"

HUFCOWY ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ DZIAŁA W SKŁADZIE:

- phm. Michał Ruta - przewodniczący Zespołu

- phm. Mateusz Rzepka - członek Zespołu

- pwd. Marta Ciecieląg - członkini Zespołu

Autor:ZHP