A A A

IV RAJD INSTRUKTORSKI

W dniach 02/03. stycznia 2016r. na zaproszenie członków Kręgu „Szare Mundury” na trasie IV Nocnego Rajdu Instruktorskiego stanęło 23 instruktorów naszego hufca. Tym razem Rajd przebiegał pod hasłem „Wyprawa do przeszłości II - nekropolie i miejsca kultu religijnego w Złotowie. Celem wyprawy była kontynuacja tradycji nocnych, zimowych rajdów instruktorskich, integracja środowiska instruktorskiego, wspólne przeżycie ciekawej przygody, poznanie historii miasta i uzupełnienie wiedzy o dawnym Złotowie. Ważne dla nas było zapoznanie młodych instruktorów z zabytkami miasta i uświadomienie, że w naszym mieście przez wieki dominowała wielokulturowość, że jego historię zgodnie tworzyli Polacy, Niemcy i Żydzi - ludzie wyznający trzy różne religie: katolicką, protestancką i judaistyczną.

Uczestnicy wędrówki „Ku przeszłości II” otrzymali wskazówki dotyczące poszczególnych miejsc, do których należało dotrzeć. Informator w formie questu zaczynał się od słów:

Zapraszamy na wędrówkę po naszym pięknym mieście,

którego nazwa od słowiańskiego plemienia Wielatów się wywodzi

i bogatej historii naszego grodu dowodzi.

Trasa trudna i długa, lecz zachodu warta,

więc jej pokonanie, zapewniamy, nikomu nie ubliży,

a jedynie historię grodu i jego mieszkańców przybliży. ....

Trasa faktycznie była długa i trudna, bo tego dnia już na dobre swoje panowanie rozpoczęła zima. Jednak mimo siarczystego mrozu wszystkie zadania zostały wykonane.

Na cmentarzu komunalnym odszukaliśmy miejsce spoczynku naszych druhen i druhów i oddaliśmy im hołd. Jedni odeszli na wieczną wartę niedawno, inni wiele lat temu, ale jak głosi mądrość ludowa: Nie ten odszedł, kto umarł lecz ten, o którym zapomniano. Aby udowodnić, że nie zapominamy, zapaliliśmy znicze na grobach:

- hm. Norberta Kołodzieja inicjatora ruchu harcerskiego na Ziemi Złotowskiej,

- hm. Mieczysława Nowackiego komendanta hufca 1959 - 1960,

- hm. Heleny Suchodolskiej, komendantki hufca żeńskiego 1948 - 1950

- hm. Władysława Cebulaka zastępcy komendanta hufca 1975- 1979

- hm. Józefa Kopcia, Szczep. 1972-1984; z-pca HKSI 1981-1988; przew. HKSI

1988-2001

- hm. Bogdana Marszałka, z-pca HKR 1988-1991; przew. HKR 1991 - 1993

- hm. Zygmunta Gajdy, komendanta szczepu przy SP nr 3. 1970 - 1976

- phm. Józefa Kowalskiego, przedwojennego drużynowego, czł. Kręgu Seniorów do 2010

- phm. Gertrudy Sobkowiak przedwojenna instrukt., czł. Kręgu Seniorów do 2010

- phm. Wiktorii Łajs przedwojenna instrukt., czł. Kręgu Seniorów do 2014

- phm. Joanny Thomas przedwojenna instrukt., czł. Kręgu Seniorów do 2015

- pwd. Marii Mahlke przedwojenna harcerka, czł. Kręgu Seniorów do 2012

- dh. Krzysztofa Kubińskiego – harcerz 13 DH „Głodne Buty” zginał w wypadku 1995

- dh. Pawła Jóźwiaka, niezawodnego przyjaciela ZHP 1991-2009.

Następnie, zgodnie z planem, dotarliśmy na Górę Żydowską. Tam w XVI wieku. został założony cmentarz żydowski, który uległ zniszczeniu w okresie III Rzeszy. Niestety, w okresie powojennym proces dewastacji postępował. Wiele nagrobków usunięto
i wykorzystano do prac budowlanych, między innymi do utwardzenia placu targowiska miejskiego. Część macew odnaleziono w 1998 roku podczas prac drogowych.
Dopiero
6 listopada 2002 roku odsłonięto na terenie pocmentarnym pomnik ku czci złotowskich Żydów - ma on formę piramidy i został zbudowany z odzyskanych fragmentów tablic.

Na tablicy wyryto napis w językach polskim, niemieckim i hebrajskim: „Na wieczną pamiątkę ten pagórek został wzniesiony z kamieni starych grobów, by zachować honor tych, dla których pomniki postawiono". Warto pamiętać, że w pewnych okresach XVII i XVIII wieku Żydzi stanowili 50% ludności naszego miasta.

Kolejne etapy rajdowej wędrówki to piękny, barokowy kościół parafialny pod wezwaniem NMP, a także kościoły St. Kostki i św. Rocha oraz cmentarze; katolicki, ewangelicki, wojskowy. Punktem docelowym był obelisk przy rondzie Harcerzy Złotowszczyzny.

Tam nasz młody przyjaciel, przewodnik Tomasz Ciepłuch – Lichoń, drużynowy 4DSH z Zakrzewa złożył zobowiązanie instruktorskie.

Zmarznięci, zmęczeni, ale szczęśliwi i usatysfakcjonowani dotarliśmy do bazy, gdzie czekał ciepły posiłek przygotowany przez załogę zaprzyjaźnionej „ Krajny” i ciekawe warsztaty, które poprowadził phm. Michał Ruta.

Komenda Rajdu pracowała w składzie: hm. Teresa Cicha, phm. Ewa Jóźwiak, hm. Maria Pieńkowska Dziękuję komendzie rajdu i wszystkim uczestnikom za aktywny udział
i zrozumienie dla trudu organizatorów, zaś komendantce hufca za wsparcie logistyczne
i finansowe.

Komendantka rajdu

hm. Teresa Cicha