A A A

MUSZTRA I CEREMONIAŁY HARCERSKIE

 • ALFABET MORSE'A

  Alfabet Morse'a został stworzony w 1840 przez  wynalazcę i malarza, Samuela Finleya Breeze Morse'a(1791-1872), który po długich podróżach morskich stworzył w roku 1837 telegraf elektromagnetyczny, do którego opracował ów alfabet. Po raz pierwszy alfabet opracowany przez Samuela został zastosowany w 1844r. Morsa można przekazywać za pomocą telegrafu sygnałów świetlnych, dźwiękowych, oraz rąk. W alfabecie tym znaki są prezentowane w postaci impulsów długich (kresek) i krótkich (kropek). Wszystkie znaki przekazywane są seriami sygnałów. Długość kreski powinna trwać co najmniej trzy kropki, natomiast odstępy między elementami znaku - jedną kropkę. Odstęp między znakami musi wynosić jedną kreskę, natomiast pomiędzy grupami znaków - trzy kreski. W dzisiejszych czasach alfabet Morse'a nie jest używany ze względ na długość transmisji i rozpowszechnienie się technologii satelitarnych. Jedynie tylko kilka stacji morskich w Polsce nasłuchuje jeszcze Morse'a na częstotliwościach bezpieczeństwa, a także zapaleni amatorzy.

  Alfabetem impulsów nie posługuje się wyłącznie za pomocą telegrafu, ale również za pomocą rąk:

  • kropka - uniesienie rąk pionowo w górę
  • kreska - uniesienie ramion poziomo na boki
  • rozdzielenie znaków - ramiona skrzyżowane na piersi
  • rozdzielenie grup znaków - skrzyżowanie ramion w dół
  • pomyłka lub prośba o powtórzenie - okręgi ramionami uniesionymi nad głową.

 • ALFABET SEMAFOROWY

  Alfabet semaforowy – stosowany dawniej w żegludze kod naśladujący alfabet, złożony ze znaków nadawanych przez marynarza przy pomocy trzymanych w rękach chorągiewek. Każde ułożenie obu rąk z chorągiewkami względem osi ciała marynarza (także ich ruchy) oznacza inną literę, cyfrę lub znak specjalny. Po rozpowszechnieniu się łączności radiowej UKF wycofany z użycia, pozostał we flotach wojennych ze względu na możliwość podsłuchu komunikacji radiowej.

  Do sygnalizacji używamy chorągiewek o wymiarach 40 x 40 cm w dwóch kontrastujących kolorach, które łączy się po przekątnej albo tarcz sygnalizacyjnych o wymiarach 40 x 40 cm z uchwytami po środku.

 • MUSZTRA

  Zasady musztry i ceremoniału harcerskiego

   Wprowadzony Rozkazem Naczelnika ZHP L. 5/97. .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • OBIETNICA ZUCHA

  Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha

 • PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

  Moje Przyrzeczenie nie jest przysięgą ani ślubowaniem. Przestrzeganie Prawo Harcerskiego jest sprawą mego honoru i źródłem radości, "wędrówką ku szczęściu". Za wypełnienie Przyrzeczenia odpowiadam przed własnym sumieniem.

 • SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

  Tutaj można zapoznać się z sygnałami dźwiękowymi

 • SZNUROLOGIA

  Objaśnienia kolorów i sposobu noszenia sznura.

 • TOPOGRAFIA

 • WĘZŁY

  Jak sami pewnie już nie raz zdążyliśmy się przekonać, w życiu codziennym i obozowym bardzo przydatna jest znajomość węzłów. Należy pamiętać, że lepiej umieć mniej węzłów a dobrze, tzn. wiedzieć jak się je wiąże i do czego służą niż znać wiele i nie potrafić ich zastosować.

 • ZNAKI PATROLOWE

  zp_iscna.gif iść naprzód
  zp_iscsz.gif iść szybko
  zp_biec.gif iść biec
  zp_wrac1.gif wracać
  zp_wrac2.gif wracać szybko
  zp_wrac3.gif wracać biegiem
  zp_poszu.gif poszukaj innej drogi
  zp_podzi.gif podzieliliśmy się
  zp_iscos.gif iść ostrożnie
  zp_nieis.gif nie iść tędy
  zp_spot1.gif spotakmy się w tym miejscu za godzinę
  zp_spot2.gif spotkamy się w tymi miejscu za dwie godziny
  zp_zladr.gif zła droga poszukaj innej
  zp_swiez.gif świeża woda
  zp_wodap.gif woda podziemna
  zp_woda2.gif woda do przejścia bród mielizna
  zp_woda4.gif woda nie do przejścia
  zp_woda1.gif woda do picia
  zp_woda3.gif woda nie do picia
  zp_napom.gif na pomoc
  zp_polno.gif północ
  zp_polud.gif południe
  zp_wscho.gif wschód
  zp_zacho.gif zachód
  zp_listw.gif list w odległości 4 kroków w danym kierunku
  zp_listp.gif list poczta
  zp_tubyl.gif tu było dużo harcerzy
  zp_tusaz.gif tu są źli ludzie
  zp_posze.gif poszedłem do obozu
  zp_czek1.gif czekamy w najbliższym domu
  zp_zatrz.gif zatrzymaj się tutaj na czas nieokreślony
  zp_ukryj.gif ukryj się tutaj
  zp_czek2.gif czekaj tutaj
  zp_obozw.gif obóz w tym kierunku
  zp_niebe.gif niebezpieczeństwo przestroga
  zp_las.gif las
  zp_pogod.gif pogoda
  zp_deszc.gif deszcz
  zp_snieg.gif śnieg
  zp_burza.gif burza
  zp_czek3.gif czekać 5 minut
  zp_czek4.gif czekać 10 minut
  zp_czek5.gif czekać 15 minut
  zp_czek6.gif czekać 20 minut