A A A

Propozycja realizacji projektów.

Zespół Programowy Hufca ZHP Złotów chciałby zaproponować drużynom naszego hufca realizacje projektów wspieranych przez Główną Kwaterę ZHP.

1. Zadania dla drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, które chcą wziąć udział w Zlocie ZHP we Lwowie w dniach 20-22 maja 2011.

Zadania te są konkursem, który ma na celu wyłonienie reprezentacji każdej Chorągwi. W naszym wypadku Chorągwi Wielkopolskiej (40 osób z każdej Chorągwi).

Terminy:

- rozpoczęcie realizacji zadań, najpóźniej do 8.03,

- przesłanie raportów, najpóźniej do 22.04.

Zlot ten jest organizowany z okazji setnej roczniy wydania przez Naczelną Radę Skautową (podpisanego przez Andrzeja Małkowskiego) rozkazu zatwierdzającego powstanie przy "Sokole" czterech pierwszych drużyn skautowych.

Prosimy drużynowych o poinformowanie rodziców harcerzy o rozpoczęciu realizacji niniejszego zadania, z którym może się wiązać wyjazd do Lwowa w terminie 20-22 maja 2011.

Drużyny harcerskie
100 lat temu Andrzej Małkowski przygotował i wydał pierwszy rozkaz Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie, czyli pierwszy harcerski rozkaz w historii. Proponujemy, aby Wasza drużyna wzięła udział we współzawodnictwie o udział w „Zlocie Lwów 100” dokładnie 100 lat później i odkryła miejsca, w których narodziło się harcerstwo. W zlotowej grze po Lwowie we wspólnych patrolach będziecie realizować zadania razem ze skautami ukraińskimi, których ruch skautowy też narodził się we Lwowie, dwa lata później niż harcerstwo.

W gronie rady drużyny przygotujcie mapę podróży Andrzeja Małkowskiego, jakie odbył po 1911 roku ze Lwowa aż do śmierci w roku 1919 na pokładzie statku na Morzu Czarnym. Zaprezentujcie mapę na zbiórce drużyny. Następnie każdy zastęp wybierze jeden etap podróży Małkowskiego i przygotuje plan prezentacji wybranego miejsca lub kraju oraz wydarzenia, jakie tam się odbyło. Zastępy przeprowadzą swoje prezentacje na zbiórce drużyny i sfilmują je przy użyciu kamery cyfrowej. Tak powstałe filmy zostaną umieszczone w Internecie, w serwisie youtube.
Ocenie podlegać będzie plan prezentacji opracowany przez poszczególne zastępy.

Dodatkowe punkty będzie można zdobyć za przedstawienie gotowych filmów. Plany i dodatkowo filmy zostaną ocenione pod kątem oryginalności pomysłu prezentacji oraz jakości wykonania filmu. Drużyna, której zastępy zgromadzą najwięcej punktów,  zostanie zaproszona do udziału w zlocie we Lwowie.

Drużyny starszoharcerskie
100 lat temu Andrzej Małkowski przygotował i wydał pierwszy rozkaz Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie, czyli pierwszy harcerski rozkaz w historii. Proponujemy, aby Wasza drużyna wzięła udział we współzawodnictwie o udział w „Zlocie Lwów 100” dokładnie 100 lat później i odkryła miejsca, w których narodziło się harcerstwo. W zlotowej grze po Lwowie we wspólnych patrolach będziecie realizować zadania razem ze skautami ukraińskimi, których ruch skautowy też narodził się we Lwowie, dwa lata później niż harcerstwo.

Lwów zawsze był miastem wielu narodowości i kultur. Na zbiórce rady drużyny dowiedzcie się:
- jakie narodowości mieszkały we Lwowie przed 1939 rokiem
- jak liczne były te narodowości
- jakie narodowości zamieszkują Lwów dzisiaj
- jakie miejsca we Lwowie były i są ważne dla tych narodowości, dlaczego?
Każdy zastęp przygotowuje prezentację każdego takiego miejsca w formie strony internetowej. Strona internetowa zostanie oceniona pod względem jakości przekazywanych informacji i oryginalności wykonania strony internetowej.
Spróbujcie wykorzystać możliwość spotkania ze skautami ukraińskimi we Lwowie podejmując radą drużyny decyzję, że zaprosicie ich do odwiedzenia Polski i swojego obozu podczas najbliższej HAL. Zaplanujcie ich pobyt tak, abyście mogli go omówić podczas Waszego spotkania we Lwowie i aby była to podstawa do Waszego wyjazdu na ich obóz na Ukrainę za rok. Najciekawszy i jednocześnie możliwy do realizacji program uzyska najwyższą ocenę.

Drużyny wędrownicze

100 lat temu Andrzej Małkowski przygotował i wydał pierwszy rozkaz Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie, czyli pierwszy harcerski rozkaz w historii. Proponujemy, aby Wasza drużyna wzięła udział we współzawodnictwie o udział w „Zlocie Lwów 100” dokładnie 100 lat później i odkryła miejsca, w których narodziło się harcerstwo. W zlotowej grze po Lwowie we wspólnych patrolach będziecie realizować zadania razem ze skautami ukraińskimi, których ruch skautowy też narodził się we Lwowie, dwa lata później niż harcerstwo.

Polski skauting powstał z syntezy wzorców lorda Baden-Powella i oryginalnych polskich pierwiastków, wyniesionych z 3 polskich organizacji istniejących przed rokiem 1911. Porównajcie tamte 3 polskie organizacje z istniejącymi dzisiaj organizacjami pozarządowymi. Spośród nich wybierzcie te, które Waszym zdaniem są najbardziej podobne do tamtych dawnych organizacji. To porównanie przygotujcie w formie prezentacji multimedialnej. Dodatkowe punkty będziecie mogli otrzymać, jeśli zaprosicie wybrane trzy organizacje i spróbujecie razem zrobić coś, co będzie wspólnym działaniem czterech organizacji dla miejscowej społeczności. Wyniki Waszego działania opiszcie w lokalnych mediach i załączcie do raportu.

2. Propozycja Programowa dla drużyn, które również chcą uczcić tą rocznicę, ale nie mogą pojawić się we Lwowie.

Zadania w załączniku. Plik PDF, jeśli ktoś miałby problem z tym plikiem proszę o kontakt mackowski23@gmail.com, spróbujemy pomóc.

Jeśli jakaś drużyny chce realizować zadania związane z wyjazdem do Lwowa prosimy o kontakt

z Zespołem Programowym.

Postaramy się Wam pomóc jak tylko będziemy mogli.

Życzymy powodzenie,

Zespół Programowy „MIG, MIG”