A A A

Służba na Skrzatuszu 2018

Mam szczerą wolę całym życiem służyć Bogu i Polsce...

Trzymali pieczę nad bezpieczeństwem innych uczestników, oraz brali czynny udział w każdym z elementów spotkania. Cała impreza była też świetnym pretekstem do poznania innych środowisk harcerskich. Mimo pracy, którą należało wykonać każdy miał chwilę na wyciszenie się i osobiste spotkanie z Bogiem, co przecież jest celem tego spotkania.