A A A

Sukcesy i osiągnięcia artystyczne

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE HARCERSKIEGO
              ZESPOŁU MANDOLINOWEGO ,,FRYGI”:

1.Europejski Muzyczny Festiwal dla Młodzieży w Belgii:
                - Neerpelt `99r.,  2002r. , 2007r. – I miejsce
                - Neerpelt 2000 – III miejsce

2.Festiwal  Twórczości Dziecięcej w Mongolii:
                - Najramdał `89r. – Złoty Medal
3. X Harcerski Festiwal Piosenki Dawnej Słubice 2005 – Grand Prix
4. Festiwal Zespołów Wykonujących  Muzykę Dawną  Świeradów Zdrój –
    I miejsce, 1993r. – Nagroda Specjalna
5.Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach:
                - Kielce `88 – Brązowa ,,Jodła”,
                - Kielce `94, 95, 2001, 2004 – Srebrna ,,Jodła”,
                - Kielce `93, 98, 2000, 2003, 2010 – Złota ,,Jodła” ,
6. Ogólnopolski Przegląd Uczniowski Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej

    ,,Schola Cantorum” w Kaliszu :
                - Kalisz `92 – Nagroda Ministra Kultury i Sztuki,
                - Kalisz `94 i 97 – Brązowa ,,Harfa Eola”,
                - Kalisz`95 i 96 – Srebrna ,, Harfa Eola”,
                - Kalisz `98 – Złota ,, Harfa Eola”.
7. Wojewódzki Przegląd Orkiestr Szkolnych w Gnieźnie:
                - Gniezno`99 i 2001 – I miejsce
8. Festiwal Twórczości  Morskiej oraz Humoru i Satyry ,, Buchta 2004” w Helu
    - Grand Prix.
9. Pomorski Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Biesiadnych i Kapel
    Podwórkowych im. Św. Andrzeja:
                - Debrzno `2008 – I miejsce
                - Debrzno `2009 -  III miejsce
                - Debrzno` 2010 – Nagroda Specjalna


ZESPÓŁ UHONOROWANY ZOSTAŁ:
- Medalem ,,Wielce zasłużony dla Kultury” przez Zarząd Województwa
   Wielkopolskiego
- Srebrną ,, Lilijką” przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
- nadaniem Licencji na używanie Znaku Promocyjnego  ,, Naszyjnik Północy”
  przez Zarząd Fundacji ,,Naszyjnik Północy” w Debrznie
- Dyplomem przez Ministra Kultury w 1997 i  2001 oraz 2006r.
- tytułem  ,,Reprezentacyjny Zespół Chorągwi Wielkopolskiej ZHP”
- „ FRYGI” koncertowały w byłej NRD, Mongolii, Niemczech, Francji, Belgii,
  Holandii, Czechach, Szwecji, Słowacji, we Włoszech i na Liwie.