A A A

WŁADZE I ZESPOŁY HUFCA

KOMENDA HUFCA W SKŁADZIE :

 • hm. Maria Rumińska - komendantka hufca
 • phm. Katarzyna Szumińska - z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych, skarbnik
 • phm. Michał Ruta - z-ca komendanta d.s. kształcenia i pracy z kadrą
 • phm. Jacek Koziński - członek komendy hufca
 • phm. Joanna Kwiecień - członek komendy hufca
 • pwd. Mateusz Rzepka - członek komendy hufca


KOMISJA REWIZYJNA W SKŁADZIE :

 • hm. Zygmunt Gierszewski - przewodniczący Komisji
 • phm. Dominika Belka - zastępca przewodniczącego Komisji
 • phm. Edyta Cierpiszewska - członek Komisji


KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH W SKŁADZIE :

 • hm. Teresa Cicha - przewodnicząca Komisji
 • hm. Maria Pieńkowska - członek Komisji
 • hm. Władysław Chochołowski - członek Komisji
 • phm. Ewa Jóźwiak - członek Komisji
 • phm. Brygida Łój - członek Komisji
 • phm. Teresa Pulit - członek Komisji


ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ W SKŁADZIE :

 • phm. Michał Ruta - przewodniczący Zespołu
 • pwd. Mateusz Rzepka - członek Zespołu
 • pwd. Marta Ciecieląg - członek Zespołu
 • pwd. Rozalia Muzioł - członek Zespołu


ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE:

 • pwd. Edyta Cierpiszewska - przewodnicząca Zespołu
 • pwd. Jowita Gała - członek Zespołu
 • pwd. Cezary Adamczyk - członek Zespołu


ZESPÓŁ PROMOCJI I INFORMACJI W SKŁADZIE:

 • phm. Bogusław Pańczyniak - szef Zespołu
 • phm. Katarzyna Szumińska - członek Zespołu
 • pwd. Grzegorz Tyluś - członek Zespołu