A A A

Zjazd Nadzwyczajny Hufca

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Złotów odbył się 15.09.2018r. w Złotowie. Zjazd, w wyniku głosowania wybrał 2 delegatów na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej.

Delegatami zostali: phm. Joanna Kwiecień - drużynowa 43 GDH „Białe Wilki” oraz pwd. Mateusz Rzepka – członek komendy hufca, członek HZKK „Wyprawa”.  Zjazd Chorągwi Wlkp. odbędzie się 17 listopada 2018r. w Poznaniu. Celem zjazdu będą wybory władz Chorągwi Wielkopolskiej. W zjeździe będzie także uczestniczyć Komendantka Hufca ZHP Złotów hm. Maria Rumińska.